Základná škola Jána Hollého s materskou školou Madunice

 

Navigácia

Streda 4. 5. 2016
Počet návštev: 1444054

Narodeniny a meniny

Dnes (Streda 4.5.2016)
Dáša Jadrná (VIII.)

Vitajte na stránkach našej školy

Vitajte u nás, priatelia, a zároveň vám ďakujeme za pozornosť, ktorú nám v tejto chvíli venujete.

Na našu stránku ste sa už dostali. Ale keď ste cezpoľní a ešte k tomu zvedaví, príďte aj k nám, do Maduníc. Do školy trafíte ľahko, stačí sa kohokoľvek v obci spýtať. Zéeška je v nej len jedna. Symbolom našej školy je dub. Jeho ratolesť i farby. Nie je to náhoda. Pod starým dubom v madunickom háji Mlíč v 19. storočí písal básnik a kňaz Ján Hollý svoje diela. My sme hrdí, že naša škola nesie jeho meno.

 

         Správičky - news

 

 

Vážení rodičia detí materskej školy!

         Po dohode na rokovaní vedenia obce a riaditeľstva školy Obecné zastupiteľstvo  v Maduniciach na svojom zasadnutí schválilo, že prázdniny v materskej škole sa začnú v pondelok 20. júna 2016. Dôvodom je začiatok prvej etapy prístavby materskej školy, ktorá by sa mala ukončiť do riadneho začiatku školského roku 2016/2017.

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ za mesiac jún 2016  sa od rodičov vyberať nebude.

Veríme, že pochopíte situáciu, ktorá v budúcnosti vyrieši každoročné problémy pri prijímaní detí do materskej školy. Ďakujeme.

Riaditeľstvo Základnej školy Jána Hollého s materskou školou Madunice

 

Poznámka pre rodičov žiakov ZŠ:

Školská jedáleň bude v obmedzenom režime pracovať až do 30.6. 2016 pre žiakov i zamestnancov ZŠ.

 

  Zápis detí do MŠ

Materská škola Madunice oznamuje rodičom, že v dňoch 9.5. - 13.5. 2016 od 10,00 do 13,30 h sa v budove MŠ bude konať zápis detí do MŠ na školský rok 2016/2017. 

Žiadosť o prijatie do MŠ si možno vyzdvihnúť u zástupkyne riaditeľa školy pre MŠ od 4.4.2016. 

K žiadosti je potrebné priložiť lekársku správu o zdravotnom stave dieťaťa. 

Kritéria prijatia - prednosť pri prijímaní majú 5 - ročné deti a deti s odloženým plnením povinnej školskej dochádzky. 

 

 

Vystúpenie Verešvárančeka v našej škole ( pozri fotoalbum )

Jarný beh v Hlohovci  ( pozri fotoalbum )

Výsadba lesa Erasmus + ( pozri fotoalbum )

Chemická show ( pozri fotoalbum )

Obecní hasiči v škole ( pozri fotoalbum )

Erasmus+ v Slovinsku ( pozri fotoalbum )

Zápis budúcich prváčikov ( pozri fotoalbum )

Olympiáda - Erasmus+ ( pozri fotoalbum )

2% dane ( pozri novinky )