Základná škola Jána Hollého s materskou školou Madunice

 

Navigácia

Utorok 21. 10. 2014
Počet návštev: 1158726

Narodeniny a meniny

Dnes (Utorok 21.10.2014)
Angelika Kováčová (trieda 5 - 6 ročných detí)
Zajtra (Streda 22.10.2014)
Mgr. Eva Thiel

Vitajte na stránkach našej školy

Vitajte u nás, priatelia, a zároveň vám ďakujeme za pozornosť, ktorú nám v tejto chvíli venujete.

Na našu stránku ste sa už dostali. Ale keď ste cezpoľní a ešte k tomu zvedaví, príďte aj k nám, do Maduníc. Do školy trafíte ľahko, stačí sa kohokoľvek v obci spýtať. Zéeška je v nej len jedna. Symbolom našej školy je dub. Jeho ratolesť i farby. Nie je to náhoda. Pod starým dubom v madunickom háji Mlíč v 19. storočí písal básnik a kňaz Ján Hollý svoje diela. My sme hrdí, že naša škola nesie jeho meno.

        50 

Pri príležitosti 50. výročia plnoorganizovanej školy v Maduniciach (1. 9. 2013) budeme postupne uverejňovať aj  zaujímavosti z histórie.

Kvapka číslo 1/94-95 až 1/98-99  ( pozri predmety-slovenský jazyk ) 

Z fotoalbumu MŠ ( pozri materská škola )

Z fotoalbumu ZŠ ( pozri o škole - triedy, učiteľský zbor ) 

Z fotoalbumu projektu Socrates ( pozri o škole - Socrates ) 

Zo školy ( pozri o škole - zo školy ) 

         Správičky - news

 

Oznam

     Vážení rodičia, škola sa prihlásila do projektu Školské ovocie. Od začiatku školského roku priemerne raz za týždeň dostane zadarmo každé dieťa MŠ a každý žiak ZŠ jablčnú šťavu a jablko. Prosíme rodičov o spoluprácu, aby deti najmä cestou zo školy ovocím neplytvali a radšej ho priniesli domov.

       Ďakujeme                                                                                                       riaditeľ školy

 

 

Oznam riaditeľa školy a vedúcej školskej jedálne o zmene v odhlasovaní stravníkov

Oznamujeme rodičom detí MŠ a žiakov ZŠ, že na základe vyhlášky o školskom stravovaní sú stravníci v ŠJ povinní podať odhlášku od stravy jeden deň vopred, a to do 14,30 hodiny. Tento oznam platí od 1. 10. 2014.

 

Nové práce s Funny ( pozri krúžky-Funny )

Super správa - sme tretíkrát v projekte ( pozri Erasmus )

Jesenné inšpirácie s Funny ( pozri krúžky-Funny )

Výstava Dary Zeme ( pozri fotoalbum )

Zoznam deti materskej školy ( pozri materská škola )

Začiatok školského roka 2014/2015 ( pozri fotoalbum )

Rozvrhy jednotlivých v školskom roku 2014/2015 ( pozri rozvrhy )

Triedy a triedni učitelia v školskom roku 2014/2015 ( pozri tredy )

Kalendár v šk. roku 2014/2015 ( pozri kalendár )

Bakuľa na výlete ( pozri fotoalbum )